berätta hur du gör

Luften och vattnen tror man kom från störtande kometer. En komet består av is och frusen koldioxid och när de då kolliderade på jorden smälte isen och en del eller det mesta kokade bort och blev gaser. Med detta fick jorden sin atmosfär. En del utav atmosfären innehöll kol vilket är livets viktigaste grundämne.
Det var också mycket varmt på planeten vid denna tid. Massor av vulkaner var igång och lavan innehöll gaser, som hjälpte till att fylla på atmosfären.
Senare sjönk temperaturerna, då blev

RSS 2.0