allt som du är värt

Datum:2010-05-08 Tid:12:09:23 › i kategorin: Allmänt
hej jag heter rebecka och är bäst och lite såtn skit du vet
hohohohihihahahah
hej igen det är jag.

det fryser nu sakta till is

Datum:2010-05-02 Tid:18:09:41 › i kategorin: Allmänt

Reaktorerna som var av typen RBMK-1000, där varje bränsleelement omges av en trycktub i vilken vatten pumpas in genom bränsleelementet för att bringas att koka. Varje trycktub är omgiven av grafit, som fungerar som moderator i kedjereaktionen. Vid låga effekter leder denna konstruktion till att reaktorn lätt blir instabil, dvs en ökning av effekten leder till att ånghalten ökar, vilket i sin tur leder till ytterligare effektökning och så vidare. Att en ökad ånghalt leder till ökad effekt, kallas positiv voidkoefficient. Världens övriga kommersiella reaktorer har alltid negativ voidkoefficient (dvs ökad värme och ånghalt ger sämre moderering vilket i sin tur leder till minskad kärnklyvning och därmed minskad effekt). För att kontrollera en reaktor med positiv voidkoefficient krävs att kärnklyvningen styrs på något annat sätt, exempelvis genom att föra in styrstavar i reaktorn antingen manuellt eller genom ett kontrollsystem. Det var detta kontrollsystem som inte hann med i Tjernobyl, vilket starkt bidrog till att effekten ökade okontrollerat. Dessutom var reaktorn av vad som anses vara en farlig konstruktion, med positiv voidkoefficient.

Ett annat problem var att spetsarna på reaktorns styrstavar var gjorda av grafit. Eftersom grafiten fungerade som moderator ökade alltså effekten hos reaktorn de första sekunderna efter att de skjutits in. Eftersom styrstavarna är avsedda att bromsa reaktionen är detta beteende icke-intuitivt, och var okänt för reaktorns operatörer.


Välkommen till min nya blogg!

Datum:2010-05-01 Tid:19:53:07 › i kategorin: Allmänt