Liv på jorden

Varför det har kunnat bli liv på jorden..
När planeterna i vårt solsystem skapades fick de fyra inre planeterna ovanligt många tunga ämnen.
Jorden till exempel består av mesta del järn och kisel som oftast ingår i föreningar med syre.
Luften och vattnen tror man kom från störtande kometer. En komet består av is och frusen koldioxid och när de då kolliderade på jorden smälte isen och en del eller det mesta kokade bort och blev gaser. Med detta fick jorden sin atmosfär. En del utav atmosfären innehöll kol vilket är livets viktigaste grundämne.
Det var också mycket varmt på planeten vid denna tid. Massor av vulkaner var igång och lavan innehöll gaser, som hjälpte till att fylla på atmosfären.
Senare sjönk temperaturerna, då blev vattenångan till droppar istället och det började därefter regna i flera miljoner år. I regndropparna följde olika ämnen med ner till marken. Vissa ämnen reagerade med varandra och stora molekyler byggdes upp.
Detta är anledningarna till varför det kunnat bli liv på vår jord.


RSS 2.0