en bättre framtid - savannen

Djur på savannen har rätt mycket likheter. Om vi tar till exempel elefanten, giraffen och lejonet så kan vi se att alla tre djuren är däggdjur och lever i flockar. Det är framförallt honorna i alla tre djurarter som håller sig till flockar. Hannarna är mer självständiga och jagar ensamma. Lejonets hannar är tvärtom mer flockdjur än giraffen och elefanten, men det förekommer också att de blir ensamma.
Både elefanten och giraffen är växtätare men lejonet är köttätare.

Giraffen och Lejonet har ungefär samma livslängd, däremot har elefanten mycket längre livslängd. Det beror också rätt mycket på hur alla tre djuren lever. Därför att på djurparker och liknande är deras livslängd mycket längre, där blir de inte utsatta.
Alla tre djuren är mycket utrotade, men hos lejonet finns en ljusare framtid. Varför dem är utrotade beror på att alla de tre djuren är mycket eftertraktade hos tjuvjägare och har alltid varit. Hos giraffen har man velat komma åt senorna för att använda de till olika instrument bland annat, och köttet har man ätit. Hos elefanten har/är deras betor mycket eftertraktade och hos lejonet har man bland annat använd pälsen och

RSS 2.0